Originály militárií

Díky zkušenostem a kontaktům, které jsem získal při svém působení na hradě Buchlově, mohu nabídnou zájemcům originály řádů a vyznamenání, uniforem, přikrývek hlavy a výstrojních součástí např. z let 1.světové války.

Protože se jedná o přebytky několika soukromých sbírek, může být cena militárií vyšší nebo nižší než je jejich průměrná cena. Toto záleží na majiteli, který militárii nabízí a určí si požadovanou cenu.