Faleristika

Zde naleznete ke koupi řády a vyznamenání. Např. Rakouska - Uherska, Československa nebo Německa.

Všechny předměty jsou originály a nabídka se bude měnit.


Řády a vyznamenání jsou určeny pouze ke sběratelským účelům.

V žádném případě neslouží k propagaci komunismu, nacismu nebo jiného - ismu!